Oskar Qvarfort kandidatpresentation

0 Skriven av: Malin Stampe Kategori: Förbundsstämma, Kandidatpresentationer 2019
Oskar Qvarfort presenterar sig för stämman

Ärade Centerstudenter,

Det är med viss nervositet jag söker ert förtroende att bli vice ordförande under verksamhetsåret 2019.

Ett år har passerat sedan jag fick äran att väljas till förbundsstyrelseledamot. Ett år där en till stor del nyvald styrelse skulle ombesörja en valrörelse och förbereda en andra. Ett år där allianser splittrats och ett nytt politiskt landskap vuxit fram.

Jag som söker ert förtroende är 23 år gammal och har mitt ursprung i Göteborg. Den charmiga dialekten har dessvärre försvunnit under de år jag varit bosatt i Uppsala, där jag studerar till jurist. Om det efter föreläsningar, förtroendeuppdrag och frilans finns någon fritid kvar att tala om spenderas den sannolikt med vänner på en nationspub.

När jag tittar tillbaka på det gångna året gör jag det både med tacksamhet över erfarenhet jag fått och med stolthet över vad vi som organisation åstadkommit. I en valrörelse där många hellre diskuterade spelteori lyckades Centerstudenter förmedla tydliga, ideologiska budskap och inte ducka för de svåra frågorna om tiden efter valet. I en eftervalsperiod där många stod vilsna var Centerstudenter en resonerande röst som samtidigt stod stadigt i våra principer. När andra pustade ut rustade Centerstudenter för framtiden och det är med ett tacksamt utgångsläge en ny styrelse ska väljas.

I min mening borde Centerstudenter framförallt fokusera på tre områden det kommande verksamhetsåret.

  • Att vara en liberal nagel i ögat på Centerpartiet.

73-punktsprogrammet innehåller en hel del viktiga reformer men de kom till ett väldigt högt pris. Centerstudenter har en viktig uppgift i att kräva valuta för pengarna och inte låta partiet bli ett stödhjul åt socialdemokratin.

Vi har samtidigt ett viktigt arbete i att fortsätta vår egen och partiets idéutveckling. Detta främst genom att leverera välavvägda och ideologiskt förankrade policyförslag; inte minst till partistämman i september.

  • Att förvalta ett vinnande koncept.

Centerstudenter var ensam bland syskonorganisationerna om att ha medlemstillväxt i fjol. En fortsättning på vår tillväxttrend som pågått under lång tid, alltjämt med hög återlösningsgrad. Jag tror att vårt vinnande koncept i stort står på tre ben. En hög intellektuell nivå, en varm gemenskap och en lagom dos självdistans. Det här innebär samtidigt en svår balansgång där inget ben kan bli för starkt utan att förta de andra. En för hög intellektuell nivå riskerar att skada gemenskapen, en för stor självdistans den intellektuella nivån och så vidare. Arbetet framåt kommer handla om att utveckla förbundet vidare utan att störa balansen i vad som gör Centerstudenter unikt.

  • Att bevaka vår plats i samhällsdebatten.

Centerstudenter är för många en spännande aktör. Vår position som en organisation med ett tydligt policyfokus har blivit allt mer ovanlig. Detta i kombination med en stark ideologisk förankring, en förbundsordförande med goda förutsättningar för medialt genomslag och en speciell ställning inom Centerpartiet gör vår röst intressant. Ett opportunt läge att ta större plats i samhällsdebatten med en bredare uppsättning frågor.

I min mening finns organisationens största utmaningar inneboende i att vara en fristående partipolitisk studentorganisation. Den ständiga kampen för finansiering, tillväxt och existensberättigande finns alltjämt med oss i med- och motgångar. Samtidigt går vi mot en framtid där vår position som underdog inte är självklar och med det kommer nya utmaningar. Att fortsätta etablera strukturer som gör att förbundets överlevnad inte vilar på några få eldsjälar och informella kontakter är direkt avgörande för vår fortsatta utveckling. Detta kommer innebära ett behov av att formalisera en större del av vårt arbetssätt och våra interna strukturer. Dessa utmaningar är dock en naturlig del i att förverkliga förbundets potential och är således trevliga problem att ha. Den ljusnande framtid är ju trots allt vår.

Jag känner mig mycket hedrad över att ha fått valberedningens förtroende. Det är stora skor som skall fyllas men med ert förtroende vore det en spännande utmaning att anta. Den viktigaste rollen för en vice är i min mening att lyfta och bistå andra, såväl i styrelsen som i organisationen i stort. Detta innebär både att bistå Naod i hans fortsatta arbete samtidigt som man möjliggör för ledamöter och medlemmar att på bästa sätt nyttja sina talanger. I kombination med att lyfta frågor som får mitt klassiskt liberala hjärta att klappa lite extra; maktdelning, negativa rättigheter och en friare marknad, är vad jag ämnar göra i rollen som vice ordförande, om jag får ert förtroende på stämman.

Har ni några som helst frågor om mig eller min kandidatur är det bara att höra av sig genom lämpligt medium.

Allas eder,

Oskar Qvarfort

@OskarQvarfort  / Oskar.Qvarfort@Centerpartiet.se

0

Din varukorg