Naod Habtemichael kandidatpresentation

0 Skriven av: Malin Stampe Kategori: Förbundsstämma, Kandidatpresentationer 2019
Naod Habtemichael presenterar sig för stämman

Kära Centerstudenter,

Jag heter Naod Habtemichael, är 24 år gammal och kandiderar till omval som förbundsordförande för Centerstudenter.

Till en början vill jag tacka valberedningen för att ha föreslagit mig till omval på den hedersamma posten.

Det är svårt att greppa hur mycket som hänt i politiken sedan förbundsstämman i fjol. Centerstudenters medlemmar stod för en fantastisk insats där vi, förutom att fördubbla vårt valresultat bland studenter, numera även utgör Centerpartiets starkaste väljargrupp. På nationell nivå fick Centerstudenter ett enormt genomslag i olika forum och i olika frågor. Sedan började talmansrundorna. Efter valrörelsen följde det som måste ha varit förbundets mest turbulenta tid sedan ett par centerstudenter åkte till Sovjetunionen på 80-talet för att kritisera ubåtskränkningar och dricka punsch.

Sedan januariavtalet slöts har vi hört uttrycket ’liberal motor’ sätta sig kring Centerpartiet. Men det är en alldeles för liten andel som faktiskt vet hur en motor fungerar. Trots mina högst begränsade teknologiska kunskaper vet jag att en motor drivs av kolvar. Kolvar som rycker i nödbromsen när motorn inte lever upp till sina högt ställda ideal. Det är precis det som är vår roll. Att vara kolven som levererar genomarbetad policy och ser till att motorn alltid för fordonet i rätt riktning. Jag är övertygad om att det är fler än 8,61 % av väljarna som vill se ett frihetligt och optimistiskt parti vinna mark. Men det förutsätter att ett sådant parti är stringent i sin politik.

När vi går in i nästa verksamhetsår, som i stor utsträckning kommer präglas av valet till Europaparlamentet och partistämman i höst, är det mycket vi kan vara stolta över. Vi slog återigen föregående års medlemsrekord. Att vi dessutom var det enda förbundet i Centerrörelsen tyder på styrka. Vi fick ett enormt genomslag i valrörelsen. Vi har 113 genomtänkta förslag från de arbetsgrupper som tillsattes inför kommande partistämma. Men vi får inte ta och luta oss tillbaka och slå oss till ro. För att fortsätta och fördjupa förbundets positiva spiral kräver det att vi fortsätter vara ett inkluderande där alla känner sig välkomna. Det kräver att vi engagerar fler av våra nuvarande medlemmar och att politiken och idéerna ständigt måste debatteras och utmanas. För det så vi kommer vinna gehör för våra förslag på partistämman i Karlstad. Det är så vi ska säkra Emma Wiesners stol i parlamentet i Strasbourg. Och det är så vi ska bli det mest relevanta studentförbundet runt om i Sveriges campusområden.

På förbundsstämman i Uppsala bad jag för ett år sedan om ert förtroende att leda vårt fina förbund. Ett år senare kan jag konstatera att det visade sig vara det mest roliga och intensiva år jag varit med om. Men jag är övertygad om att jag har ännu mer att ge till förbundet. Nyligen blev det klart att jag kommer tjänstgöra som kommunalråd i Göteborg under ett halvår från och med slutet av maj månad. Valberedningen, förbundsstyrelsen och jag har landat i en lösning som vi anser kommer fungera väl. Det är att jag slutar arvoderas av förbundet under perioden, medan Oskar Qvarfort som är förslagen till vice förbundsordförande arvoderas i stället. Men att jag givetvis fortsätter mitt åtagande med det strategiska och representativa arbetet under perioden.

När jag tittar i verksamhetsårets backspegel finns det mycket jag är stolt över. Alla fantastiska medlemmars utveckling, vår förmåga för att nå igenom bruset och förbundsstyrelsens goda samarbete är ett fåtal saker. Men det är inte i backspegeln man finner morgondagens lösningar en fortsatt positiv utveckling.

Därför vill jag särskilt arbeta med tre saker som jag ser viktiga för förbundet och dess medlemmar:

  • Satsa ännu mer på förbundets internkommunikation
  • Vidareutveckla Centerstudenters ideologiska kurs Sällbergsakademin
  • Fokusera på att vara besöka avdelningarna och ta fasta på bildningsresan som koncept

Vår väg till att fortsätta forma ett friare samhälle och ett grönare Sverige bygger på bildning, förkovran och skarp policy. Och att vi har riktigt roligt på vägen dit!

Vi ses i Göteborg!

Med hopp om ditt förtroende,

Naod Habtemichael

0

Din varukorg