Miljö

Miljö 0 Skriven av: Admin Kategori: Debatt, Nyheter, partistämma

Det förnyelseprogram som jobbats fram på miljöområdet innehåller många bra utgångspunkter för att lyckas med den klimatutmaning som vi står framför.

Centerstudenter ställer sig dock tvekande inför att tidsbestämda och kvantitativa mål som förnyelsegruppen föreslår. För oss är målet redan klart och det är ett fossiloberoende och miljösmart samhälle. Vägen dit är det intressanta och vilka lösningar vi kan se. Vad kan politiken göra, vad kan forskningen, industrin och vanliga människor och hur kan vi alla jobba tillsammans? Om den inställningen också gäller för partiet, behöver vi inte sia om när vi vill att vissa värden av nivåer ska befinna sig på och när. Vårt arbete måste fortsätta och hela tiden utvecklas tills vi har ett hållbart och grönt samhälle. I det arbete måste fokus ligga på vilka konkreta förslag vi vill ha istället för när vi olika nivåer ska vara uppfyllda. Dessa mål blir tunna utan verktygen att nå dit.

Därför yrkar Centerstudenter att:

Målet 9 ska lyda:

Genom att satsa på energieffektivisering ska energikonsumtionen kunna sänkas. Boverkets krav på energihushållning i samband med ny- och ombyggnad ska skärpas och systemet med energideklarationer utvecklas.

Målet 10 ska lyda:

Målet med energipolitiken ska vara att energiförsörjningen ska vara helt förnyelsebar i Sverige, detta innebär att både fossilenergi och kärnkraft fasas ut.

0

Din varukorg