Mer än enprocentsmål krävs för fattigdomsbekämpning

Mer än enprocentsmål krävs för fattigdomsbekämpning 0 Skriven av: Admin Kategori: Debatt, Nyheter, partistämma

I Kommitté 17: Internationellt och EU föreslår partistyrelsen att Sverige avsätter 1 % av vår BNI för bistånd.

Det är inte konstruktivt att i sin strategi för internationellt bistånd ha ett monetärt mål som enda måttstock. I biståndsfrågan handlar det främst om effekten som uppnås mer än hur mycket pengar man pumpar in. Den pågående svältkatastrofen i Somalia och Kenya har återigen visat att man trots ofantliga mängder pengar inte lyckats nå fram till de allra fattigaste, vilket understryker vikten av att dels utarbeta väl underbyggda strategier och dels regelbundet utvärdera resultaten av biståndet.

Regeringen föreslog redan i budgetpropositionen för 2010 att biståndsramen skulle uppgå till 31,4 miljarder kronor, vilket motsvarar en procent av beräknad BNI. Det finns ingen anledning att fortsatt sätta fokus på detta monetära mål, som är mycket lättare att uppnå än faktiskt fattigdomslättnad i de länder vi ger bistånd.

Centerstudenter yrkar därför på att Partistyrelsens yttrande under punkt 6 i kommitté 17 : Internationellt och EU stryks.

0

Din varukorg