Kandidatpresentation Ylva Hedman

0 Skriven av: Malin Stampe Kategori: Kandidater

Ylva Hedman

29 år, Platsutvecklare, Revenue Manager och marknadsförare. Förtroendevald för Centerpartiet i Mångfaldskommitén, Nacka kommun.

Vad kandiderar du till?
Kandiderar till Kommunfullmäktige i Nacka kommun och till Landstinget i Stockholms län.

Varför kandiderar du?
Jag vill med mina nationella och internationella erfarenheter vara med och bidra till ett inkluderande och hållbart Stockholm. En stad som tänker nytt, som ska vara en av de främsta länderna som satsar på miljöteknik utifrån den senaste forskningen.

Runt om i Stockholm ska det byggas utifrån varje plats förutsättningar. Det ska vara hållbara och attraktiva bostäder framförallt för unga personer. Öka tillgängligheten och närheten till natur och friluftsliv. Skapa fler gröna mötesplatser. Och ta tillvara på Stockholms historia när vi bygger morgondagens stad samt utöka pendelbåtstrafiken.

Jag tror på att se individen och dennes förutsättningar. Jag vet att alla kan utveckla och förverkliga sin affärsidé. Med hjälp av rätt hjälp från kommun, landsting och privata aktörer ska personen kunna förverkliga sin dröm. Stockholm är en världsledande Startup stad och det ska vi ta tillvara på och utveckla.

Vilka är dina hjärtefrågor?
Hållbar besöksnäring där ekonomisk tillväxt och hållbar utveckling förenas, integration, entreprenörskap och levande landsbygd.

Vilken är din favoritsång i Centerstudenters sångbok?
Auld Lang Syne

0

Din varukorg