Kandidatpresentation Julie Tran

0 Skriven av: Malin Stampe Kategori: Kandidater

Julie Tran

33-årig kommunikatör men är statsvetare och makroekonom i grunden. 

Det som fick mig att engagera mig i politiken var mitt ständiga intresse för och vilja att påverka i olika samhällsfrågor. Förutom nyfikenhet, var orättvisa och ojämlikhet i samhället starka drivkrfter.

Jag satt tidigare i Centerstudenters förbundsstyrelse och var även ordförande i CSI. Min favoritsång i CS-sånghäfte är Kalmarvisan.

Jag kandiderar till regionfullmäktige i Östergötland där jag står på plats nummer 1 på Linköpings vallista. Mina prioriteringar för en trygg hälso- och sjukvård i Östergötland:

  1. Minska den psykiska ohälsan. Idag drabbas framförallt kvinnor och unga. Det måste bli lättare för människor med psyksik ohälsa att få den första kontakten med vården. Genom att personer med lättare psykisk ohälsa kan söka det första stödet på egen hand, utan remiss från läkare, kan fler fångas upp och få hjälp direkt.
  2. En tillgänglig vård oavsett bakgrund. Vårdköerna är för långa. Vi behöver bli bättre på att använda ny teknik och utveckla E-hälsan. Det för att möta östgötarnas olika vårdbehov och livsförutstättningar.
  3. Hälsosam mat till våra patietenter. En god hälsa förutsätter sund och säker mat, med låg antibiotikaanvändning. Då motverkar vi både sjukdomar och resistenta bakterier. Här föreslår vi närodlad mat.
0

Din varukorg