Kandidatpresentation John Hultengård

0 Skriven av: Admin Kategori: Kandidater

John Hultengård

23 år, Valombudsman för Centerpartiet i Uppsala län, studerande

Vad kandiderar du till?
Jag kandiderar till regionfullmäktige i Uppsala län och riksdag

Varför kandiderar du?
Främst kandiderar jag då jag ser att Sverige behöver politiker som vågar göra modiga reformer inom arbetsmarknadspolitiken. Att våga reformera LAS exempelvis ser jag som en nödvändighet för att bryta det cementerade utanförskap som hindrar människor att nå sitt självförverkligande. På regionnivå vill jag jobba för en utökad kollektivtrafik i hela Uppsala län, för att säkra att man kan bo och leva i hela länet.

Vilka är dina hjärtefrågor?
Mina hjärtefrågor är arbetsmarknad, infrastruktur och jämställdhet.

Vilken är din favoritsång i sångboken?
Min favoritsång kommer jag inte ihåg namnet på exakt, men det är den Michael Artursson skrev som är en tolkning av Sjösala vals och som handlar om Simon Palme!

0

Din varukorg