Kandidatpresentation Indra Rehbinder

0 Skriven av: Malin Stampe Kategori: Kandidater

Indra Rehbinder

Ordförande för Centerstudenter Stockholm. Studerar till personalvetare på Stockholms universitet. 22 år gammal och uppvuxen i Bagarmossen i södra Stockholm. Jag brinner för att fler ska kunna bo i både Stockholm och Sverige, för att alla ska kunna älska den de vill och för att alla ska ha bra förutsättningar att lyckas i livet.

Vad kandiderar du till?
Riksdagen samt kommunfullmäktige i Stockholms kommun.

Varför kandiderar du?
Jag driver en politik som grundar sig i medmänsklighet och frihet. Jag ser de utmaningar unga i Sverige står framför och tänker göra allt för att Sverige ska bli ett fritt, grönt och öppet samhälle som strävar framåt. Den politiken jag driver behöver representeras i Sveriges styrande organ, därför kandiderar jag till både riksdagen och kommunfullmäktige.

Vilka är dina hjärtefrågor?
Bostadsfrågan är en av mina viktigaste frågor. I många av Sveriges städer råder en enorm bostadsbrist. Detta har en stor påverkan för de som fortfarande står utanför bostadsmarknaden och leder till stora kostnader för såväl individer som hela samhället. För att täcka behovet av bostäder krävs förenkling och modernisering av de lagar och regler som stoppar byggandet av nya bostäder. Migration och integration är två frågor som jag värderar väldigt högt. Människor som flyr från krig och fattigdom ska ha en trygg plats att landa på. Människor som har den kompetens som Sverige behöver ska vara välkomna. Människor som vill återförenas med sin familj ska inte stoppas på vägen och förlora ovärderliga stunder med sina nära och kära. För att detta ska fungera krävs en bra integration. Processerna för uppehållstillstånd måste gå snabbare, det måste bli lättare att att få ett arbete och det måste finnas bostäder som inte kräver ett halvt liv i bostadskö för att få.

Vilken är din favoritsång i Centerstudenters sångbok?
Portos visa, nr 130, sida 85!

0

Your Cart