Kandidatpresentation Eric Lundvall

0 Skriven av: Malin Stampe Kategori: Kandidater

Eric Lundvall

30 år, företagare, Luleå, ledamot i Centerstudenter International

Vad kandiderar du till?
Jag kandiderar till kommunfullmäktige i Luleå som nr 2 på listan samt till riksdagen för Norrbotten på plats nr 6.

Varför kandiderar du?
För att vi behöver mer entreprenörskap och frihet för invånarna i Luleå och Norrbotten.

Vilka är dina hjärtefrågor?
Jag brinner för företagandet och att ge människor möjlighet att nå sina drömmar oavsett vilken bakgrund man har. Människors frihet är i hög grad begränsad av statliga och kommunala regleringar. Sänkt skatt och mer entreprenörskap behövs för att såväl individer som samhället ska blomstra.

Norrbotten har fantastisk natur med fantastiska resurser som måste nyttjas med omsorg för att skapa tillväxt och utveckling, inte bara i Norrbotten och Sverige men också i övriga Europa och världen. Över 90 % av EUs järnmalm bryts i Norrbotten och älvarna ger fossilfri energi till hela landet. För att vi ska klara omställningen till ett hållbart samhälle och samtidigt skapa tillväxt är det viktigt att naturresurserna tas tillvara.

Upplevelseindustrin är en av de snabbast växande industrierna globalt. Här finns mycket Sverige behöver göra för att välkomna nytänkande och utveckling av landsbygden för att ge förutsättningar för turismnäringarna. Regelkrångel och höga avgifter gör det ofta svårt för små företag att verka och växa. Vi behöver mindre byråkrati och minskade kostnader för företagen.

Vilken är din favoritsång i Centerstudenters sångbok?
Min favoritsång är Always look on the bright side of life, dels för att den visar på att vi alltid måste blicka framåt i en positiv anda, men också för att den är välkänd och en glad sång.

0

Din varukorg