Kandidatpresentation Anna Sandström

0 Skriven av: Admin Kategori: Kandidater

Anna Sandström

Managementkonsult och f.d. förbundsordförande för Centerstudenter

Vad kandiderar du till?
Stockholms läns landsting (nr 6 på Kungsholmen-Bromma listan)

Varför kandiderar du?
För att landstingen/regionerna beslutar om viktiga frågor som berör människors vardag så som vårdfrågor, men även kollektivtrafik. Jag vill ta med mig mina erfarenheter från mitt yrkesliv och mina studier (juridik) in i politiken.

Vilka är dina hjärtefrågor?
Jag vill att vården ska arbeta mer förebyggande, även för att förebygga psykisk ohälsa.

Jag vill också genomföra systemförbättringar för att få en bättre och säkrare vård. Jag är övertygad om att många av de problem man ser inom vården i dag går att lösa genom god organisation, bra rutiner och med tekniska lösningar.

Det är viktigt att vården är tillgänglig och att den som söker vård får ett bra bemötande. Sedan är det viktigt att Stockholms läns landsting fortsätter att se till att vården som levereras är i världsklass.

Vilken är din favoritsång i Centerstudenters sångbok?
Bort allt vad oro gör (finns den kvar i sångboken?)

0

Din varukorg