Kandidatpresentation Alfred Askeljung

0 Skriven av: Admin Kategori: Kandidater

Alfred Askeljung

Alfred Askeljung, 28, Civilingenjörsstudent och landstingsrådssekreterare samt f.d. förbundsordförande för Centerstudenter

Vad kandiderar du till?
Jag kandiderar till riksdagen för Centerpartiet i Stockholms Stad. Står på listplats 9.

Varför kandiderar du?
Jag vill att Centerstudenter ska ha större inflytande i svensk politik. Så kan vi styra om politiken så att arbete och företagande lönar sig, lösa problemen på bostadsmarknaden, snabba på klimatomställningen, se till att vi går med i Nato och ta ställning mot främlingsfientlighet och intolerans. Jag vill vara en del av det centerlag som tar sig an de stora utmaningarna Sverige står inför.

Vilka är dina hjärtefrågor?
Bostadsmarknaden, klimatfrågan, försvaret och en stor skattereform är mina viktigaste frågor:

Bostadsbristen måste lösas. Vi behöver ta bort hyresregleringen, ränteavdragen, flyttskatten och överklaganderätten och anpassa byggnormerna efter verkligheten. Bygga högre och tätare, inte minst i studentstäderna.

Jag vill beskatta miljöförstöring hårdare, ta bort fossilsubventionerna, ställa om transportsektorn till el och underlätta för cykling och kollektivtrafik. Då kan det bli billigare och enklare att pendla till jobb och studier samtidigt som vi får ett renare samhälle.

Det är dags att sätta hårt mot hårt mot Putin. Höj försvarsanslagen till 2 % av BNP så fort som det går och gå med i Nato.

Utbildning kan och får inte vara en förlustaffär. Genomför en stor skattereform där vi sänker skatten på arbete och investeringar och höjer den på konsumtion och miljöskadliga åtgärder. Skattetrycket borde ner rejält, under OECD-snitt är en bra ambition.

Ubåtarna ska upp, skatterna ska ned, det ska vara enkelt att leva miljövänligt och alla ska kunna hitta någonstans att bo.

Vilken är din favoritsång i Centerstudenters sångbok?

Centerstudenters gamla kampsång, såklart!

0

Din varukorg