Jämställdhetsrörelsen blind i ivrig jakt på ”resultat”.

Jämställdhetsrörelsen blind i ivrig jakt på ”resultat”. 0 Skriven av: Admin Kategori: Debatt, Nyheter, partistämma

Centerstudenter är oroade över riktningen på den jämställdhetspolitik som är föreslagen till partistämman 2011. En riktning där jämställdhet inte definieras som rättvisa förutsättningar för alla människor att leva det liv de själva vill leva utan istället definieras som en procentuellt jämn fördelning mellan kvinnor och män på alla arbetsplatser och positioner.

Vi menar att denna typ av kvantitativa mål baserade på grupptillhörighet kan vara rent av kontraproduktiva och fördomsförstärkande. Generellt finns det en problematik med att särskilja och klumpa ihop människor i grupper efter i sammanhanget ganska oväsentliga attribut. Människan är så mycket mer än t.ex. sitt kön eller sin hudfärg. Att reglera vem som får göra vad utifrån dessa är att nedvärdera människans alla andra egenskaper, ansträngningar och fria vilja.  Istället vill vi värna om det underifrånperspektiv på jämställdhet där individen står i centrum som visat sig så framgångsrikt internt inom centerpartiets egen organisation.

Centerstudenter ställer sig därför skeptiska till och kommer att rösta emot alla former av tvingade lagstiftning och regelverk som värderar människan endast utifrån könet.

Vi vill också speciellt också lyfta frågan om den föreslaget kvoterade föräldraförsäkringen. Föräldraförsäkringen har inte tillkommit för att vara ett verktyg vars funktion är att reglera förhållandena mellan kvinnor och män på arbetsmarknaden. Föräldraförsäkringen är till för att svenska barn ska få en trygg uppväxt under sina första månader i livet.  Vi tror att varje familj själva är kapabla att avgöra hur detta åstadkommes på bästa sätt utifrån egna förutsättningar och yrkar därför på att föräldraförsäkringen bör vara en barnförsäkring. Detta innebär att försäkringen tillhör barnet och att dennes vårdnadshavare fritt kan bestämma hur den ska fördelas både vårdnadshavarna emellan men även till en eventuell tredje part om man så finner lämpligt.

0

Din varukorg