Isac Riddarsparres kandidatpresentation

0 Skriven av: Naod Habtemichael Kategori: Förbundsstämma, Kandidatpresentationer 2020
Isac Riddarsparre presenterar sig för förbundsstämman

Hej Centerstudenter!

Det är en sann glädje att kandidera för detta förbund. Jag söker ert förtroende på den digitala förbundsstämman 2020, för att bli en av era förbundsstyrelseledamöter inför det kommande verksamhetsåret.

Centerstudenter har gett mig så mycket under de fyra år jag varit medlem: nya trevliga bekantskaper, färska kunskaper på områden jag aldrig tidigare utforskat och inte minst ett fria tankars hem, där all debatt känns saklig och förnuftig och där allt idéutbyte känns friskt och ärligt. När jag mer eller mindre frivilligt blev medlem var tanken att det politiska engagemanget bara skulle bli en bisyssla, en kul grej att ägna sig åt någon gång om halvåret. Ganska snart upptäckte jag hur många duktiga människor som finns att lära av inom politiken och hur roligt det är att jobba tillsammans för att skapa verklig liberal politik. Numera har Centerstudenter blivit en självklar del av mitt liv.

I denna anda vill jag, tillsammans med övriga förbundsstyrelsen, driva och vidareutveckla Centerstudenter. Vi är som bäst när åsikter utbyts, när vi lär av varandra och med varandra, när nya idéer får växa fram, förädlas och destilleras till konkreta reformförslag. Centerstudenter ska fortsätta vara ett fria tankars hem och vi ska hjälpa nya medlemmar bli en fullvärdiga delar av detta hem. Som alumn av förbundets egna Riksdagsuniversitet kan jag intyga utbildningarnas värde och hur viktigt det är att vi erbjuder ytor att fördjupa sitt engagemang och sina kunskaper. Vi kanske rentav borde erbjuda fler kurser och tillfällen till vidareutveckling för medlemskåren. Att rekrytera och inte minst behålla nya medlemmar borde vara en prioritet för det kommande verksamhetsåret.

Centerstudenter International (CSI) ligger också varmt om hjärtat. Efter ett år som utskottets ordförande är jag trygg med var CSI befinner sig, men vi kan höja våra ambitioner på den internationella arenan, tillsammans med våra samarbetsförbund LYMEC och NCF.

Med ert förtroende ska jag göra mitt yttersta för att förvalta och vidareutveckla Centerstudenter. Jag har lyft några av de frågor som jag anser att förbundet behöver begrunda, men om ni har funderingar utöver de svar jag givit får ni gärna kontakta mig. Ni kan göra det här på Facebook eller via min Centermejl, isac.riddarsparre@centerstudenter.se.

Tack,
Isac Riddarsparre, ordförande Centerstudenter Linköping & ordförande Centerstudenter International

0

Din varukorg