Göteborg

Centerstudenter i Göteborg är en lokalavdelning i Sveriges näst största stad. Den rör sig i en miljö med två stora skolor – Göteborgs universitet och Chalmers – och därmed många intryck och aktiviteter, såväl inne på skolorna som utanför.

Vi är en avdelning med många medlemmar – före detta studenter och nuvarande studenter, urgöteborgare och inflyttade, medlemmar som fått centerpartismen med modersmjölken och medlemmar som är helt nya. Det som förenar oss är liberalismen – strävan efter det liberala alternativet. Dit når vi genom att utgå från våra medlemmar, samtidigt som vi har ett öppet sinne gentemot de som kommer på våra aktiviteter men som ännu inte är medlemmar.

Det viktigaste för oss är att ha högt i tak, en intellektuell hederlighet där vi som studenter tar med oss våra akademiska upplevelser och för samman dem med våra ideologiska uppfattningar i intellektuella, givande diskussioner om hur vi utvecklar vår framtida politik i en mer liberal riktning.

Studentförbundet till Sveriges öppnaste parti vill leva upp till sitt namn. Därför fokuserar vi mycket på samarbeten – föreläsningar och seminarier tillsammans med bland annat Fria Moderata Studentförbundet och andra studentpartier. Vi samarbetar även med centeravdelningen [se]Gbg, med exempelvis pubkvällar.

Kontakt

Naod Habtemichael, ordförande
naodd@live.se
Tel. 0720 – 14 25 44

Facebookgrupp
https://www.facebook.com/groups/297985967366/