Fribeloppet hindrar kloka framtidsbeslut

0 Skriven av: Admin Kategori: Debatt

Debatt: Fribeloppet hindrar kloka framtidsbeslut

Staten ska inte sätta en gräns för hur mycket pengar en student kan tjäna, skriver förbundsordförande Simon Palme, som menar att slopandet av fribeloppet är ett bra första steg mot ett grundtrygghetssystem som är lika för alla.

Den svenska modellen måste uppdateras för att passa studenter på 2010-talet. Sveriges studenter behöver jämlika, rättvisa och enkla regler för både lån och ersättningar. Med dagens trygghetssystem faller studenter som kämpar hårt alltför ofta mellan stolarna. Utgångspunkten borde vara att systemet alltid ska underlätta för människor att göra kloka livsval. På den punkten finns det fortfarande utrymme för förbättring.

Centerstudenter har länge förordat ett grundtrygghetssytem, vilket innebär att alla människor erhåller samma bottenplatta att falla tillbaka på oavsett vem man är eller var man befinner sig i livet. Ur det perspektivet är studiemedlet från CSN enastående eftersom det erbjuder alla studenter samma grund att stå på och samma möjligheter att skapa sig en god framtid. Tyvärr gör statligt överplanerande och överreglerande därefter att studenter inte fullt ut uppmuntras att ta eget ansvar för sina livsval. Ett exempel som illustrerar problemet väl är fribeloppet: det vill säga gränsen för hur mycket pengar du som student får tjäna innan du riskerar att bli återbetalningsskyldig för ditt studiemedel.

Hela världen befinner sig i rörelse. Vi ser hur människor rör sig mellan såväl olika länder som mellan olika livssituationer. Det politiska systemets uppgift måste då vara att se till att människor kan förverkliga sig själva; både genom att politiken tar ett kliv tillbaka och släpper loss globaliseringens möjligheter, och genom att tillhandahålla lättöverskådliga grundläggande trygghetssystem.

Centerstudenter vill att alla trygghetssystem präglas av grundtrygghetstanken, som behandlar alla människor lika oavsett grupptillhörighet och tidigare inkomst. Utgångspunkterna måste vara 1. att ersättningarna ska gälla lika för alla människor, oavsett livssituation, och 2. att det alltid ska löna sig att arbeta och att bidra. Detta gäller såväl lönearbetare som studenter. Varför ska staten sätta upp en gräns för hur mycket pengar du får tjäna under din studietid?

I Sverige begränsar staten människor som tänker utifrån eget huvud: den svenska modellen uppmuntrar inte individen att spara pengar själv eller att byta riktning mitt i livet. Trygghetssystemen är idag baserade på vad du tjänat tidigare och var sociala ingenjörer tror att du befinner dig i livet. Grundtrygghetstänket innebär istället ett modernt och progressivt sätt att organisera trygghetssystemen.

Slopandet av fribeloppet, som sätter stopp för studenter som arbetar vid sidan av studierna från ta del av CSN, är ett bra första steg mot systemet vi vill se. Grundtanken om att spara på statens resurser är förstås god. Men effekten blir istället en statlig styrning av CSN som reglerar människors livsval. Principen slår dessutom mot fel beteende. Sverige har inte problem med studenter som är för ambitiösa, utan med system som uppmanar slöhet.


Simon Palme (C)

Förbundsordförande Centerstudenter

Debattartikel publicerad i Altinget 16/1

0

Din varukorg