Extrastämma 2020

Trots att inget är som vanligt rullar politiken på och i tider av ovisshet, frihetsinskränkningar och hot om slutenhet behövs Centerstudenters röst mer än någonsin.

Under 2020 har förbundet stått inför många nya utmaningar. Vår fysiska verksamhet har fått skalas ner och en hel del ordinarie verksamhet har behövt genomföras på nya sätt. Under våren blev vi tvungna att avhålla vår ordinarie förbundsstämman digitalt och under stämman beslutade vi även om att skjuta upp en hel del ärenden. Under hela hösten har förbundsstyrelsen följt utvecklingen av Covid-19, med förhoppningen om att kunna genomföra en fysisk stämma, där vi på sedvanligt vis kan ägna oss åt samkväm och politisk diskussion. Förutsättningarna för att hålla en fysisk extrastämma har dessvärre inte förbättrats och därför har förbundsstyrelsen beslutat att genomföra en digital extrastämma.

Under extrastämman möts vi för att besluta om ny politik, i form av de motioner och propositioner som skickades in till förbundsstämman i april. Under extrastämman ska även en valberedningskommitté och en ny valberedning väljas. 

Förbundsstämman öppnar måndag den 23 november klockan 17:00 (OBS! ny tid). 

Under måndagen väljs mötespresidium samt valberedningskommitté. Under måndagen kommer också alla ombud få en tekniska genomgång av systemet som användas för att yrka, begära ordet och rösta under stämman.

Mellan fredag den 27 november till söndag den 29 november kommer stämman tillsätta en ny valberedning samt behandla motioner och propositioner. 

Är det här din första stämma? Förbundsstyrelseledamot Algot Thorin är din guide för förbundsstämman! Till honom kan du som är på din första stämma höra av dig om du har frågor eller funderingar! Hans mailadress är algot.thorin@centerstudenter.se. 

Har du teknikproblem under stämman? Då kan du höra av dig till stämmans teknik-jour Mattias på 072-051 67 34.

Förbundsstyrelsen kommer  anordna en ombudsträff för alla som är nya eller vill fräscha upp sitt stämmo-minne. Under träffen kommer Algot gå igenom hur en stämma fungerar och svara på frågor som rör stämman. Ombudsträffen sker digitalt fredag den 20 november kl.17.00. Länk till ombudsträffen kommer mailas ut till alla anmälda medlemmar när det närmar sig.

Anmälan till stämman har stängt.

Nu har handlingarna och möteslänk gått ut till alla anmälda medlemmar. 

Om du har några frågor eller funderingar angående extrastämman är du varmt välkommen att höra av dig till någon av stämmogeneralerna; Ellen Wangdell (ellen.wangdell@centerstudenter.se), Isac Riddarsparre (isac.riddarsparre@centerstudenter.se) eller Julia Eriksson (julia.eriksson@centerstudenter.se)

Bli medlem

Är det någonting i samhället som upprör dig som du vill förändra? Oavsett om du siktar på en politisk toppkarriär eller bara vill ha det roligt med människor som delar dina värderingar så är Centerstudenter platsen för dig!

För att bli medlem måste du vara 18 år eller äldre.

Medlemskap i Centerstudenter kostar 20 kr per år.

Många av oss är eller har varit studenter men det är inget krav.