EMMA WIESNER

KRYSSA #3 FÖR NY ENERGI TILL EUROPA

Nu är förtidsomröstningen igång! I valet till Europaparlamentet har vi tagit ställning för att stötta toppkandidaten Emma Wiesner hela vägen till Bryssel. För mer kraftfulla åtgärder för att minska utsläppen och ett tydligare fokus på att värna och utveckla EU:s gemensamma friheter.

Energifrågan är en klimatfråga. I dag är 73 procent av EU:s energi fossil. Det är 73 procent för mycket. I Europaparlamentet vill jag därför arbeta med att fasa ut kolet och öka Europas självförsörjning av fossilfri energi.

Mitt namn är Emma Wiesner. Jag är civilingenjör och till vardags jobbar jag som energimarknadsanalytiker på Sweco. Nu vill jag ta energifrågorna till Europa.

Jag kandiderar till Europaparlamentet för att det behövs mindre prat och mer resultat för klimatet. Därför kommer jag uteslutande prioritera frågor som rör lagstiftning och budget. Många parlamentariker lägger mycket tid resolutioner, alltså icke bindande uttalanden från parlamentet, eller sitter i utskott som inte stiftar lagar. Det kommer jag inte göra.

Läs gärna Emma Wiesners genomgång av vad hon vill få gjort i Europaparlamentet i hennes nylanserade valmanifest.