Debatt-arkiv – Sida 3 av 3

Tryggare studenter

Tryggare studenter

0 Written by: Admin Category: Debatt, Nyheter, partistämma
Ekonomin är väsentlig för att studenterna ska kunna bedriva sina studier framgångsrikt Alliansregeringen har höjt studiemedlet med 350 kr/mån fr.o.m. 1 januari 2010, och fr.o.m. 2011 höjdes fribeloppet med cirka 30 000 kr om året. Fr.o.m. 1 juli 2011 höjdes studielånet med… Läs mer
Mer än enprocentsmål krävs för fattigdomsbekämpning

Mer än enprocentsmål krävs för fattigdomsbekämpning

0 Written by: Admin Category: Debatt, Nyheter, partistämma
I Kommitté 17: Internationellt och EU föreslår partistyrelsen att Sverige avsätter 1 % av vår BNI för bistånd. Det är inte konstruktivt att i sin strategi för internationellt bistånd ha ett monetärt mål som enda måttstock. I biståndsfrågan handlar det främst om… Läs mer
Miljö

Miljö

0 Written by: Admin Category: Debatt, Nyheter, partistämma
Det förnyelseprogram som jobbats fram på miljöområdet innehåller många bra utgångspunkter för att lyckas med den klimatutmaning som vi står framför. Centerstudenter ställer sig dock tvekande inför att tidsbestämda och kvantitativa mål som förnyelsegruppen föreslår. För oss är målet redan klart och… Läs mer
Jämställdhetsrörelsen blind i ivrig jakt på ”resultat”.

Jämställdhetsrörelsen blind i ivrig jakt på ”resultat”.

0 Written by: Admin Category: Debatt, Nyheter, partistämma
Centerstudenter är oroade över riktningen på den jämställdhetspolitik som är föreslagen till partistämman 2011. En riktning där jämställdhet inte definieras som rättvisa förutsättningar för alla människor att leva det liv de själva vill leva utan istället definieras som en procentuellt jämn fördelning… Läs mer
I Kommitté 11: Utbildning.

I Kommitté 11: Utbildning.

0 Written by: Admin Category: Debatt, Nyheter, partistämma
Vi vill lägga till en punkt som handlar om att resurserna ska tilldelas universiteten med kvalitet som urval. Dagens resurstilldelningssystem bygger enbart på kvantitet. Universiteten får pengar per antalet examinerade studenter och inte för innehållet. Det finns ett förslag från regeringen på… Läs mer
Kårobligatoriet äntligen borta!

Kårobligatoriet äntligen borta!

0 Written by: Admin Category: Debatt, Nyheter
Igår beslutade riksdagen att avskaffa kårobligatoriet och det glädjer inga mer än oss Centerstudenter. Centerstudenter har tillsammans med de andra borgeliga studentförbunden länge kämpat för detta avskaffande.- Vi behöver ett nytt system för studentinflytande och studientfackliga frågor, säger Karin Ernlund, förbundsordförande för… Läs mer
0

Din varukorg