CSI på besök hos LHG

0 Skriven av: Admin Kategori: CSI

Rapport Liberale Hochschulgruppe, medlemsmöte i Bayreuth juni 2016

Helgen den 17-19 juni besökte Centerstudenter det tyska liberala studentförbundet Bundesverband Liberaler Hochschulgruppen och deras medlemsmöte i universitetsstaden Bayreuth i Bayern i södra Tyskland. LHG är ett mycket decentraliserat förbund, där den federala styrelsen i princip endast ägnar sig åt organisatoriska frågor, medan avdelningarna sköter det politiska arbetet.

Fredagen inleddes med genomgång av det gångna året, där bland annat den federala styrelsens internationella arbete lyftes upp. Förbundets avdelningar fick också en chans att presentera sig, och delade med sig av kampanjtips och berättelser om lyckade kårval. Under lördagen ägde ivriga politiska diskussioner rum, där de flesta anknöt till studentpolitik – LHG fokuserar helt på detta område. Ämnen som avhandlades var exempelvis avskaffande av det tyska kårobligatoriet, situationen för småbarnsföräldrar som studerar, samt lösningar för en friare bostadsmarknad.

Organisatoriska frågor behandlades också, däribland förbundets relation till sitt moderparti FDP och andra organisationer. Under dagen fick representanterna från de besökande studentförbunden presentera sig.

Centerstudenter betonade i sitt framförande vikten av ett fördjupat samarbete bland liberaler i den oroliga samtid Europa befinner sig i, och att detta inte minst gäller studenter, då denna grupp inte sällan sätter agendan för kommande decenniers ideologiska svängningar. Också finska Centerpartiets studentförbund fanns på plats, samt den europeiska paraplyorganisationen LYMEC. Under söndagen fortsatte medlemsmötet med diskussioner kring hur förbundet bäst kan bredda sin medlemsbas, samt kring liberal forskningspolitik.

Förutom att följa mötet deltog Centerstudenter i samtal kring uppstartandet av ett nygammalt studentnätverk inom LYMEC – European Liberal Students. Både Centerstudenter och LHG är delaktiga i projektet, och kommer att ingå i den arbetsgrupp som är på väg att tillsättas.

Sammanfattningsvis var det en mycket lärorik helg, där kunskap inhämtades både kring studentförbunds utmaningar i Europa, samt vilka liberala frågor som är aktuella i dagens Tyskland. Om frågor eller funderingar uppstår, eller om du själv är intresserad av att representera Centerstudenter hos våra systerorganisationer, tveka inte att höra av dig!

Hälsningar

Estrid Faust
Centerstudenter International

 

lgh

Från vänster Kafil Uddin Achmad från finska Centerstudenter, Benedikt Bente och Marina Sedlo från LHG, Svenja Hahn från LYMEC samt Estrid Faust från Centerstudenter.

 

0

Your Cart