Centerstudenter vill se varor korsa gränserna, inte soldater

Centerstudenter vill se varor korsa gränserna, inte soldater 0 Skriven av: Admin Kategori: partistämma

Av de 500 motioner som ska behandlas i Karlstad handlar inte mindre än 9 stycken om den svenska självförsörjningen av livsmedel. Kontentan av dessa är att det är problematiskt att den svenska livsmedelsförsörjningen minskar. Dels för svenska bönder, dels ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv. Sverige är alltså enligt motionärerna säkerhetspolitiskt svagt främst för att det är lätt att svälta ut oss, inte för att vi är ett litet land som har en försvarsmakt med för lite budgetmedel. Partistyrelsen har valt att bifalla motionernas andemening och framöver arbeta för självförsörjningsgradens ökande och att lyfta dess säkerhetspolitiska relevans.

Det ställer vi i Centerstudenter oss emot, inte för att vi inte tycker om svenskt kött och svensk mjölk. Utan för att vi tycker om fri rörlighet för varor mer och för att lantbruket förtjänar en politik som inte bygger på statligt stöd och statliga mål. Det är inte en hållbar politik för lantbruket. Centerstudenter vill underlätta för svenska lantbrukare genom konkreta åtgärder som minskat regelkrångel, lägre arbetsgivaravgifter och lägre skatter samt rättvisare förutsättningar inom den europeiska jordbrukspolitiken som idag överlag har sämre djurskydd än den svenska och alldeles för mycket subventioner. På så sätt skapas förutsättningar för konkurrenskraft.

Handel med andra länder har visat sig vara en framgångsrik metod för att motverka konflikter mellan länder. Frihandel skapar relationer – ekonomiska och mellan individer. Relationer är grundbulten i att motverka spänningar och därmed konflikter mellan stater. Import och export gör länder mer beroende av varandra och desto mer beroende av varandra länder är, desto mindre benägna är desamma att gå i klinch med varandra. Utbyte mellan länder och befolkningar ökar förståelsen, anknytningen och toleransen för varandra. Att fokusera på att försörja Sverige utan andra vore därför olyckligt och rent protektionistiskt.

Protektionismen är rasismens mer välfriserade kusin och vi i Centerstudenter kommer på stämman att göra vad vi kan för att denne inte bjuds in i de finrum som är vår politik.
Centerstudenter

Isabella Carneström Edman

<- Tillbaka till sammanställningen av Centerstudenters frågor inför partistämman.

0

Din varukorg