Centerstudenter sörjer Hans Rosling

0 Skriven av: Admin Kategori: Nyheter

Centerstudenter sörjer Hans Rosling

Förbundsordförande Simon Palme sörjer och hyllar en av de största förkämparna för att sprida bildning och förståelse utanför akademin.

I dag sörjer vi att en av de allra största har gått ur tiden. När jag nåddes av meddelandet om att Rosling hade gått bort var jag på väg till ett panelsamtal om vikten av pedagogik i akademin. Sammanträffandet kändes symboliskt. När det kom till att förklara fakta på ett lättsamt och tydligt sätt var Hans Rosling en av de största i vår tid.

I Centerstudenter hyllar vi Hans Rosling som en förkämpe för att bildning ska spridas till fler. Rosling var en förkämpe för folkbildningen i dess sanna bemärkelse, och brann in i det sista för att göra forskningen tillgänglig och relevant också utanför akademin.

Med en otrolig förmåga att uttrycka sig och med statistiska förklaringar som var lätta att ta till sig satte han världens skeenden i perspektiv. Han hade en förmåga att motbevisa pessimister, populister och olyckskorpar med rationella fakta som säger oss att världen sakta blir bättre genom ekonomisk utveckling.

Hans starka tro på det rationella, strävan efter vetenskapliga sanningar och förmåga att förklara hur världen utvecklas har varit oerhört viktig för den mänskliga förståelsen av vår ofta svårförståeliga omvärld.

Centerstudenter brukar säga att världen är i rörelse. Vi har lämnat en värld där bildning och kunskap om samhället är få förunnat. En värld där akademin är sluten och akademiker besitter ett monopol på bildning och kunskap. Informationssamhället har spätt på utvecklingen av att folkbildning blir allt lättare.

Låt därför dagen för Hans Roslings bortgång, den 7 februari, bli folkbildningens dag.

Simon Palme
Förbundsordförande Centerstudenter

0

Your Cart