Centerstudenter på Folk och försvars rikskonferens 2020

0 Skriven av: Naod Habtemichael Kategori: Folk och försvar

Centerstudenter på Folk och försvars rikskonferens 2020

SÄLEN.
Ett hundratal individer från politik, civilsamhälle, försvarsindustri, fackföreningsrörelsen och media. För 80:e året i rad anordnade Folk och Försvar sin årliga rikskonferens, denna gång i Sälen 12-14 januari. Eftersom Centerstudenter är en av deras 99 medlemsorganisationer, fick vi möjligheten att representera förbundet i Sälen.

Efter att Göran Arrius, ordförande för Folk och Försvar, hade inlett konferensen vid lunchtid i söndags blev dagens stora snackis utrikesminister Ann Linde och hennes anförande. Eftersom det var Lindes första tal i Sälen sedan hennes tillträdande för drygt fyra månader sedan, var många osäkra på vad de som väntade. Skulle hon fortsätta i Margot Wallströms inslagna hjulspår eller skulle hon avvika i någon fråga – och i sådana fall vilken fråga då?

Sedan ett par år tillbaka har nämligen relationen mellan Peter Hultqvist och Försvarsdepartementet å ena sidan och Margot Wallström och Utrikesdepartementet å andra sidan, varit ansträngd. Relationen har kantats av interna stridigheter som kulminerade under Wallströms sista tid som utrikesminister när hon förlorade kampen om huruvida Sverige skulle underteckna FN-konventionen mot kärnvapen. 

Det är något som är att ha i åtanke när man lyssnar på Ann Lindes tal. Till skillnad från hennes föregångare, som milt avfärdade stora delar av försvarsberedningens slutsatser om att “ett väpnat angrepp på Sverige inte kan uteslutas”, underströk Linde vikten av att hotbilden mot Sverige är allvarlig. En annan kursändring om man ska tolka Lindes tal, är att EU-samarbetet lyfts fram i olika utrikes- och försvarssammanhang mycket mer än hennes föregångare, som oftast valde att lyfta FN. 

I fikavimlet bubblade diskussioner om allt som hänt på sistone. Inom den närmsta tiden har eskaleringen i Mellanöstern, det nedskjutna civila planet i Iran, och anslagsnivån för Sveriges militära försvarsuppbyggnad varit frågor som dominerat nyhetsflödet och det surrades om.

Konferensprogrammet var fullspäckat av intressanta såväl som relevanta föredragshållare som berörde allt från Putins ambitioner till vad som bör prioriteras i kommande totalförsvarsbeslut 2021. Trots att programmet utgör en stor del av konferensen, hann vi även med en hel del diskussioner och utbyten. Naod deltog i tre olika rundabordssamtal med utrikesminister Linde, försvarsminister Hultqvist och överbefälhavare Micael Bydén. Caroline deltog i rundabordssamtal med inrikesminister Damberg. 

Sammanfattningsvis är vi som representanter väldigt nöjda med konferensen. Programmet går det att ta del av via SVT Forum och Folk och Försvars YouTube-kanal, om ni missat det. Konferensens kärna, och anledningen varför vi befann oss på plats, har varit diskussionerna och utbyten mellan oss och andra förbund och beslutsfattare. Med så många politiska och civilsamhällesförbund finns det inget annat forum där så olika perspektiv på en försvars-, säkerhets- eller utrikespolitisk fråga kan stötas och blötas. Så med det vi vill tacka Folk och Försvar för väldigt givande dagar.

 

Centerstudenters rikskonferens-ambassadörer 2020
Naod Habtemichael och Caroline Ferning

0

Din varukorg