Centerstudenter International

CSI_CPH

Centerstudenter International eller CSI är en gruppering inom Centerstudenter som sysslar med internationell representation, utrikespolitik och internationella projekt. Vårt syfte är att öka kunskap och lyfta debatten om utrikespolitik inom Centerstudenter och Centerpartiet.

Centerstudenter International består av:

Sofia Molin
Max Eskilsson
Estrid Faust
Eric Lundvall
Petter Thorin

Kontakt:
Sofia Molin, Ordförande
070-231 05 20
sofia.molin@centerpartiet.se

Max Eskilsson, ansvarig för politisk utveckling
max.eskilsson@centerpartiet.se