”Centerpartiet måste anta ny bostadspolitik på stämman i Malmö”

0 Skriven av: Tobias Samuelsson Kategori: Debatt

”Centerpartiet måste anta ny bostadspolitik på stämman i Malmö”

Publicerad i Skånska Dagbladet, 22/9-2017.

Om en knapp vecka inleds Centerpartiets partistämma i Malmö. Just här i Malmö och Lund är boendesituationen för studenter som mest pressad. Därför vill Centerstudenter att Centerpartiet tar ställning för reformer som får bostadsbyggandet på fötter.

Snart inleds Centerpartiets partistämma i Malmö. Då ska ny politik på bostadsområdet tas fram. För Centerstudenter är det här oerhört prioriterade frågor. Vi vill att Centerpartiet antar en förbättrad bostadspolitik med nytt innehåll för att komma åt bostadsbyggandet i hela landet.

Som studentförbund ser vi hur höstterminens början spelar mindre roll för den som inte har något boende i sin studieort. Istället drabbas studenter av stress, otrygghet och ångest i takt med att terminen fortsätter. Den som inte har boende i sin egen studieort tvingas flytta och går miste om sin studieort. Det är ovärdigt ett rikt land som Sverige.

I tre av fyra studentstäder tar det minst en termin att få bostad, och ofta ännu längre tid, enligt Sveriges Förenade Studentkårers årliga bostadsrapport. En av de städer som har sämst placering på listan är just Malmö. En annan är Lund. Nu krävs mod och politiska reformer för att komma åt problemen i de skånska studentstäderna.

Elefanten i rummet är bristen på byggbar mark. Sverige är avlångt och glesbefolkat, men ändå saknas mark att bygga på eftersom regleringarna är alltför många. Nära på hälften av Sveriges mark räknas som riksintresse. Därför måste riksintressena bli färre och reglerna bli enklare.

Det finns alltför många naturreservat som inte ens skyddar något viktigt naturvärde. Därmed blir de i praktiken bara hinder mot att bostäder byggs. Samma sak gäller strandskyddet, som finns till för att skydda friluftslivet men istället förhindrar att bostäder byggs i populära områden.

Planprocessen är lång, invecklad och omodern. Processerna måste bli enklare och snabbare. Mer mark måste ges till kommuner, markägare och byggherrar.
Utöver att bygga mer måste vi arbeta med det bestånd av bostäder som redan finns. Köerna måste kortas, reavinstskatten borde kunna skjutas upp och hyressättningen behöver bli friare.

Politiken måste våga mer. Det är därför vi driver på Centerpartiet för att ta fler kliv i bostadspolitiken på partistämman. Vi vill se en politik som får människor att känna sig trygga, inte som får deras drömmar raserade.

Simon Palme
Förbundsordförande Centerstudenter

Algot Thorin
Ordförande Centerstudenter Skåne

0

Din varukorg