En sjukvård i förändring

4 februari, 20190

Morgondagens primärvårdsutförare måste få möjlighet att skräddarsy avtal och kostnader utefter patienternas verkliga behov och efterfrågan. Flexiblare ekonomiska ramar, en stärkt valfrihet, ett tydligare grunduppdrag och möjlighet till kombinerad specialisttjänstgöring för…

Möt Emma Wiesner – en av Centerpartiets toppkandidater

18 december, 20180

Emma Wiesner brinner för klimat- och energifrågor, har varit aktiv i Centerrörelsen i 13 år och är civilingenjör inom energifrågor….

Centerstudenter i Madrid

15 november, 20180

Sammanträdets största punkt på dagordningen var givetvis valmanifestet som skulle antas. Att så många partier lyckades enas om ett gemensamt…

0

Your Cart