Sveriges friaste studenter

Välkommen till Centerstudenter – studentförbundet som brinner för ett friare samhälle och för att ha riktigt roligt på vägen dit. Hos oss finns de roliga festerna, de intressanta diskussionerna och de nya spännande kontakterna. Men här finns också möjligheterna att påverka såväl den dagsaktuella politiken som den långsiktiga debatten.

Ända sedan starten har syftet med vårt förbund varit att vara ett ”fria tankars hem” där idéer som formar ett öppet och hållbart samhälle tillåts växa ohämmat. Det är fria individer som lägger grunden för fred, utveckling och välstånd. Därför måste varje människas förmåga och rätt att ha makt över sitt eget liv också vara grunden för all politik. Vi vet att det är när fria människors idéer får växa som vi får ett växande Sverige.

Därför är vi Sveriges friaste studenter.


Simon Palme och Caspian Rehbinder

Samma villkor för alla studenter

18 maj, 20160

Det internationella studentutbytet är av hög vikt för Sverige. Det gäller både de svenska studenter som genomför utlandsstudier och de…

csi750475

Rapport från LYMECs kongress 2016

11 maj, 20160

Under helgen 29/4-1/5 deltog Estrid Faust och Hannes Hervieu som representanter för Centerstudenter på LYMECs vårkongress i Wien. Det var…

alfred bibliotek

Minska antalet platser i högre utbildning

16 april, 20160

Under Centerstudenters förbundsstämma i Lund beslutades med stor majoritet att förbundet ska verka för att antalet platser inom den högre…

#centerstudenter

incendia

incendia0

louisegrabo

louisegrabo1

incendia

incendia0

incendia

incendia0

edvinmc

edvinmc0

edvinmc

edvinmc0